RICHTLIJNEN BEDRIJFSMASSAGE TIJDENS EN NA CORONA

Per 11 mei 2020 is het uitoefenen van de meeste contactberoepen, waaronder (bedrijfs)massage weer toegestaan. Contactberoepen zijn beroepen waar er vaak en direct contact met anderen is binnen een afstand van 1,5 meter. Uiteraard moeten deze mensen in deze beroepen zo veilig mogelijk kunnen werken en ook voor klanten moet het veilig zijn. Om duidelijkheid te verschaffen aan de klanten maar ook aan de masseurs hoe zij veilig in de ‘anderhalvemeter-samenleving’ kunnen functioneren zijn er door het RIVM en verschillende brancheverenigingen adviezen uitgewerkt. Hieronder worden de belangrijkste adviezen uitgelegd. (Bron: RIVM)


Hygiënemaatregelen en richtlijnen voor de masseur

• Volg de hygiënemaatregelen nauwkeurig op. Was de handen regelmatig met water en zeep, zit met de handen niet aan je gezicht, schud geen handen en hoest of nies in de elleboog. Na niezen of hoesten handen wassen met zeep of desinfectiegel of handalcohol.
• Het is vanaf nu nodig om een gezondheidscheck te doen bij jezelf en bij je klanten. Met een gezondheidscheck bedoelen we dat je voor het aangaan van de dienstverlening altijd checkt of jij gezond bent en of de klant geen klachten heeft die passend zijn bij het nieuwe coronavirus.
• Als de masseur gezondheidsklachten heeft zoals neusverkoudheid, hoesten, niezen, koorts en/of benauwdheid, dan blijf je thuis om uit te zieken en kun je niet werken. Als je gedurende de werkdag klachten ontwikkelt, stop je met werken en ga je direct naar huis.
• Als de masseur tot één van de risicogroepen behoort, maak dan zelf de afweging of het medisch verantwoord is dat je kan werken. In overleg met de huisarts moet de afweging worden gemaakt of er veilig gewerkt kan worden.
• Werkkleding is steeds schoon en wordt tenminste na iedere werkdag gewassen.
• De masseur heeft de mouwen tot boven de elleboog opgerold (of draagt korte mouwen) en draagt geen sieraden.
• De masseur dient zich bewust te zijn en te blijven van de 1,5 meter samenleving;
• De masseur blijft zich houden aan de RIVM-richtlijnen;
• Voordat een afspraak met een klant plaatsvindt, moet je aan diegene een aantal vragen stellen (zie hieronder de vragen). Als één van deze vragen met JA wordt beantwoord, maak dan geen afspraak of annuleer de afspraak.


(klik op afbeelding om te vergroten)

Vragen voor de gezondheidscheck voor de klant (bij voorkeur te beantwoorden voordat de klant een afspraak boekt): wanneer één van onderstaande vragen door de klant met JA wordt beantwoord, mag de klant niet gemasseerd worden. De afspraak moet worden uitgesteld totdat op elke vraag NEE geantwoord kan worden.

1. Heeft u de afgelopen 24 uur of op dit moment één of meerdere van de volgende (milde) klachten: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid en/of koorts (vanaf 38 graden Celsius)?
2. Heeft u op dit moment een huisgenoot/gezinslid met koorts en/of benauwdheidsklachten?
3. Heeft u het nieuwe coronavirus gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) en is dit in de afgelopen 7 dagen vastgesteld?
4. Heeft u een huisgenoot/gezinslid met het nieuwe coronavirus (vastgesteld met een laboratoriumtest) en heeft u korter dan 14 dagen geleden contact gehad met deze huisgenoot/gezinslid terwijl hij/zij nog klachten had?
5. Bent u in quarantaine omdat u direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld?

 

Hygiënemaatregelen en richtlijnen voor de klant:
• U wordt verzocht voor en na de behandeling uw handen en onderarmen te wassen of te desinfecteren met een handalcohol.
• Tijdens het maken van de afspraak wordt u geacht de vragen van de gezondheidscheck (zie hierboven) te beantwoorden en voor de massage stel ik u de vragen nogmaals waardoor ik weet of behandelen veilig kan en om te checken of er iets is veranderd;
• Blijf thuis als u of een van uw gezinsleden symptomen hebben van verkoudheid, koorts of griepachtige verschijnselen. U wordt geacht uw afspraak te annuleren of contact met ons op te nemen om dit te bespreken.
• Klanten die vallen onder risicogroepen wordt ontraden zich te laten masseren.
Indien een klant onder een risicogroep valt, dient de klant dit van tevoren te melden. Zie hieronder 1) RISICO GROEPEN.
• De masseur beslist of een behandeling gegeven wordt. Bij twijfel over de vraag of de massage gegeven kan worden, wordt de behandeling niet gegeven.
• Als een klant toch in de praktijk verschijnt met klachten zoals hierboven beschreven wordt de behandeling geweigerd en de klant verzocht om direct naar huis te
gaan en het te melden indien onverhoopt COVID-19 wordt vastgesteld.
• De klant raakt in de ruimte waar de massage gegeven wordt zo min mogelijk aan.
• Er worden geen handen geschud.
• Tijdens de behandeling wordt zo min mogelijk gesproken.
• De gesprekken die plaats vinden vinden plaats op anderhalve meter afstand.
• Nies of hoest in een papieren zakdoekje, dat u meteen wegwerpt in de prullenbak. Heeft u geen papieren zakdoekje, dan niezen of hoesten in uw elleboog; Na niezen of hoesten handen wassen met zeep of desinfectiegel of handalcohol.
• Wacht tot u wordt geroepen of opgehaald door de masseur.

 

Richtlijnen met betrekking tot de massage
• Persoonlijke beschermingsmiddelen zoals handschoenen, schort, mondkapjes zijn in overeenstemming met de richtlijnen van het RIVM niet noodzakelijk, mochten bedrijven hier andere eisen aan stellen dan is dit uiteraard bespreekbaar.
• Na iedere massage worden alle doeken/hoezen/lakens/disposables waarmee een klant in aanraking is geweest vervangen.
• De behandelkamer wordt (indien mogelijk) na iedere behandeling geventileerd.
• De massagetafel en/of massagestoel zelf wordt na iedere behandeling grondig gereinigd.

 

1) Risicogroepen zoals gedefinieerd door de RIVM.

1. Mensen van 70 jaar en ouder.
2. Volwassenen (ouder dan 18 jaar) met een van de onderliggende aandoeningen
• Mensen met chronische luchtweg- of longproblemen die daar zo veel last van
hebben dat ze onder behandeling van een longarts zijn.
• Chronische hartpatiënten, die daar zoveel last van hebben dat ze onder behandeling zijn van een cardioloog.
• Mensen met suikerziekte die slecht ingesteld zijn en/of met complicaties.
• Mensen met een nierziekte die moeten dialyseren of wachten op een nier
transplantatie.
• Mensen met een verminderde weerstand tegen infectie doordat zij medicijnen gebruiken voor een auto-immuunziekte en mensen die een orgaan of stamceltransplantatie hebben ondergaan. Mensen die geen milt hebben of een milt die niet functioneert en mensen die een bloedziekte hebben. Mensen met een verminderde weerstand doordat ze weerstand verlagende medicijnen nemen.
Kankerpatiënten tijdens of binnen 3 maanden na chemotherapie en/of bestraling. Mensen met ernstige afweerstoornissen waarvoor zij behandeling nodig hebben van een arts.
• Mensen met een hivinfectie die (nog) niet onder behandeling zijn van een arts of met een hivinfectie met een CD4 cluster of differentiation 4 getal onder <200/mm2. • Mensen met ernstige leverziekte. • Mensen met ernstig overgewicht (BMI > 40).

Deze groep mensen heeft een grotere kans om ernstig ziek te worden als ze besmet zijn met het nieuwe coronavirus dan anderen. Dat komt doordat de natuurlijke afweer van het lichaam bij mensen op leeftijd en bij mensen die een ziekte hebben vaak lager is.
Geadviseerd wordt aan deze groepen om zoveel mogelijk thuis te blijven.