Persoonsgegevens die Bedrijfsmassage010 verwerkt

Bedrijfsmassage010 verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt
van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor-en achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens

Bedrijfsmassage010 verwerkt gegevens die nodig zijn voor uw behandeling.
Wanneer u voor de eerste keer een massage ontvangt kunnen dit ook bijzondere
persoonsgegevens zijn zoals gezondheidsgegevens. De volgende vragen die wij u
kunnen stellen omtrent uw gezondheid zijn:

 • Heeft u last van chronische gezondheidsklachten? ja / nee
 • Heeft u last van recente blessures of operaties? (hernia, whiplash) ja / nee
 • Bent u onder behandeling van een arts of therapeut? (bijv: acupuncturist,
  fysiotherapeut, chiropractor)? ja / nee
 • Gebruikt u medicijnen of pijnstillers? ja / nee
 • Heeft u regelmatig last van hoofdpijn? ja / nee
 • Is er nog iets anders dat mogelijk belangrijk is en waar de masseur rekening mee moet houden tijdens de massage? ja / nee

Voor het verwerken van deze persoonsgegevens vragen we om uw toestemming
door middel van een toestemmingsformulier of mondeling.

Waarom we gegevens nodig hebben

Bedrijfsmassage010 verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • Uitvoeren contract. Als u klant of leverancier bent van Bedrijfsmassage010 dan verwerken wij uw gegevens voor de voorbereiding, totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst.
 • Mbt gezondheidsgegevens: Het vaststellen of uitsluiten van evt contra-indicaties zodat u de juiste behandeling kunt krijgen.

Hoe lang we gegevens bewaren

Bedrijfsmassage010 zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig
is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij
hanteren de volgende bewaartermijn: 1 jaar.

Delen met anderen

Bedrijfsmassage010 deelt uw gegevens niet met derden zonder uw toestemming en zal deze alleen verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze
overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die in opdracht van ons gegevens verwerken, sluiten wij een
verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en
vertrouwelijkheid van uw gegevens. Bedrijfsmassage010 blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

In kaart brengen websitebezoek

De website van Bedrijfsmassage010 gebruikt cookies. Een cookie is een klein
tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de
browser van uw computer, tablet of smartphone. Cookies uitzetten. De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigerenof om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser. Daarnaast kunt u ook alle informatie die
eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar
info@bedrijfsmassage010.nl .

Bedrijfsmassage010 zal zo snel mogelijk op uw verzoek reageren.

Beveiliging

Bedrijfsmassage010 neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@bedrijfsmassage010.nl .

Contactgegevens

Wanneer u contact wilt opnemen met Bedrijfsmassage010 kunt u ons als volgt
bereiken:

Straatnaam en nummer: Softbalpad 32
Postcode en plaats: 3223 ET Hellevoetsluis
Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 24415859
Telefoonnummer: +31648272689
E-mailadres: info@bedrijfsmassage010.nl

touchpro-wit